OM OSS

Välkommen till Maestroskolan

Maestroskolan är en fristående F-9 grundskola, som verkligen skapar möjligheter för ditt barn. Skolan vänder sig till elever, som önskar att kombinera sin grundskoleutbildning med undervisning inom musik, dans och bild/form. Du finner oss centralt i Nacka, Alphyddan, endast 5 minuters resväg från Slussen. Skolans övergripande profiler syftar till att uppmärksamma de vetenskapliga processerna såväl som de konstnärliga. Genom att arbeta ämnesöverskridande tar vi vara på elevernas kreativitet och nyfikenhet, vilka är gemensamma nämnare för vetenskap och konst.

Tre skolor i en

Välkommen till Maestro Svindersvik - Tre skolor i en!

uf14-1
MAESTROSKOLAN

Maestroskolan, är en fristående F-9 grundskola. Skolan ligger i Alphyddan, Nacka, endast 5 minuters resväg från Slussen. Skolan vänder sig till elever som önskar kombinera sin grundskole-utbildning med undervisning inom musik- och andra kulturområden, såsom dans, bild och form.

av3
MAESTROAKADEMIN

Maestroakademin är en auktoriserad och väletablerad musikskola i Nacka som erbjuder frivillig intrumental- och akademinsångundervisning på olika nivåer och för olika åldrar. Musikskolan vänder sig till alla barn och ungdomar som är intresserade av musik.

Skola-171
LILLA MAESTRO

Maestroskolans förskoleverksamhet ”Lilla Maestro” vänder sig till de som vill ha lite extra krydda av bild, dans och musik. Våra Lilla Maestroprofessionella pedagogers lekfulla metodik erbjuder en spännande och tillåtande atmosfär där barnet utifrån sin egen takt och mognad får prova, skapa och utforska. Sång och musik, bild, drama, dans är hos oss naturliga aktiviteter.

Kontakta oss ifall du har några tankar och funderingar som rör skolans verksamhet! Vi svarar så snart vi kan.

Kontakta oss

Grundskolan

Välkommen till Maestroskolan

Grunden för vår verksamhet är förstås den nationella läroplanen. Den genomsyrar våra arbetsmetoder, vår kunskapssyn och värdegrund. Vi ligger också långt fram, när det gäller att ta till oss nya forskningsrön vad gäller pedagogik och lärande. Till detta lägger vi den kreativa dimensionen i våra musik-, dans- och bildutbildningar, som berikar den övriga undervisningen.

Våra elever arbetar under överinseende av ansvariga lärare, utifrån fastlagda kursplaner och mot tydliga mål. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi ställer krav. Vi har fasta strukturer och lägger stor vikt vid ordning och reda. Inte för att vi är gammaldags, utan för att all modern forskning entydigt visar att struktur i undervisningen betyder väldigt mycket för elevernas resultat.

Hos oss gäller frihet under ansvar. Men självfallet har vi regler och överenskommelser också. Till exempel har vi infört förbud mot mobiltelefoner under hela skoldagen. Inte bara för att de stör undervisningen, utan för att vi upptäckte att stämningen på skolan blir så mycket bättre när eleverna umgås och pratar med varandra på rasterna, istället för att surfa på internet, ringa och sms:a till kompisar utanför skolan.

Fritidshem Maestroskolan

Välkommen till Maestroskolan

Vårt fritidshem är öppet för alla elever från förskoleklassen och upp till sexan. Vi håller till i skolans lokaler och ägnar oss åt många olika aktiviteter. Beroende på vad man är intresserad av, finns olika fritidsklubbar: till exempel schackklubben, teaterklubben och sportklubben. Det finns även möjlighet till läxhjälp för den som vill. Fritidshemsverksamheten bygger på den nationella läroplanen. Utifrån denna har Maestroskolan arbetat fram följande mål:

– Skapa en trygg och harmonisk miljö, där alla blir sedda och hörda.
– Uppmuntra och stimulera fantasi och skapande genom att använda olika uttrycksformer.
– Utveckla social kompetens genom att ge barnen insikter i och förståelse för hur det egna beteendet påverkar andras känslor och tänkande.
– Bidra till en god självkänsla genom att ta fasta på var och ens starka sidor och unika personlighet.
– Stimulera eget ansvarstagande utifrån varje individs ålder och mognadsnivå.

Fritidshemmet kännetecknas av en trygg, glad och positiv miljö, där alla ska känna sig välkomna att delta i de aktiviteter, som fritidshemmet anordnar. Den fria leken, både inne och ute, är också en viktig del av barnens tid på fritidshemmet. Vi är ute varje dag efter mellanmålet.

Pedagogledda aktiviteter är schemalagda på eftermiddagarna. Vi arbetar med olika teman som vi inbjuder barnen att delta i. En del aktiviteter kan vara obligatoriska och en del är frivilliga. Aktiviteter på eftermiddagarna genomsyras av skolans profil.

Öppettider 6:30 – 18:00.

FRÅGOR & SVAR

Välkommen till Maestroskolan

123
Hur många år har Maestroskolan funnits?

Maestroskolan startades 2001.

123
Hur många elever går det i varje klass?

Vi på Maestroskolan vill gärna ha förhållandevis små klasser: högst 25 elever i varje klass.

123
Finns elevhälsan på skolan?

Ja, elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator. Vid behov samverkar elevhälsan med skolpsykolog och skolans studie- och yrkesvägledare. Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare.

123
Finns elevråd och föräldraråd på skolan?

Maestroskolan har ett elevråd och ett föräldraråd, med representanter från varje klass.

123
Var äter eleverna sin lunch?

Vi har en egen matsal där vi äter i mindre grupper: högst två klasser samtidigt. Maten kommer från vår samarbetspartner Fazer Amica. Mer information hittar du på www.amica.se

123
Måste man vara intresserad av de estetiska ämnena för att gå på Maestroskolan?

Maestroskolan är en unik skola med betoning på de estetiska ämnena musik, bild och dans. Maestroskolan är öppen för alla! Dock anser vi att ett intresse för våra profiler skall finnas, eftersom alla dessa ämnen är obligatoriska för alla våra elever. Vi har också ett nära samarbete med vår egen musikskola Maestroakademin, vilket gör det lätt för våra elever att lära sig att spela musikinstrument och sjunga på sin fritid.

123
När väljer man profilinriktning?

Inriktning väljer du inför åk 4. Maestroskolan har idag tre profiler: musik, dans och bild. Alla elever musicerar, dansar och uttrycker sig i bild oavsett profilval. Ett profilval betyder att man får mer djupgående undervisning inom just den inriktning man tycker bäst om.

123
Har förskoleklassen och lågstadiet också profilverksamhet?

Ja, på Maestroskolan får alla elever undervisning i musik, dans och bild oavsett årskurs.

123
Vad gör man på musikinriktningen?

Inom musikprofilen sjunger eleverna flera gånger i veckan, lär sig spela olika instrument, fördjupar sig i gehörslära, musikteori och musikhistoria. Musikprofileleverna får träna på att uppträda i olika sammanhang, vilket är ett bra sätt att vänja sig vid att stå inför en publik.

123
Hur söker man till musikinriktningen?

Antagningen till Maestroskolans musikinriktning till åk 4-9 sker genom färdighetsprov i musik. Sedan antas elever i den ordning, som provet utfallit. Alltså, den elev som har högsta poäng, kommer först på listan o.s.v. Därefter upprättas en reservlista.
Efter att vi fått din ansökan kallas du till:
Gruppinformation (ca 15 elever/grupp) – Här går vi igenom de moment, som kommer på provet, och vi sjunger den obligatoriska sången. Du får träffa våra musiklärare, som svarar på dina frågor, så du kan känna dig trygg kring inför ditt individuella prov. Individuellt prov – Här får du välja att sjunga första versen av ”Idas sommarvisa” eller av ”Nu tändas tusen juleljus”, som du även fick sjunga under gruppinformationen. Du ska även sjunga en annan valfri sång. Sedan får du härma olika toner och avstånd (intervaller) mellan toner, klappa rytmer, härma en melodi, och så lyssnar vi på ditt röstomfång.

123
Vad gör man på bildinriktningen?

På lektionerna fördjupar vi oss i olika konstnärliga tekniker – allt från papier-maché till digitalbild – både i grupp och i form av individuella projekt. För att utveckla sitt bildspråk och känslan för formen, ljus och skugga, har alla elever en stående skissläxa varje vecka.

123
Hur söker man till bildinriktningen?

Antagningen till Maestroskolans bildinriktning sker genom en intresseanmälan. Efter att vi fått din ansökan, kommer du att kallas till Möte med vår bildlärare – Här kommer du att berätta om ditt intresse för bild och få svar på dina frågor. Skolan förbereder handlingar till Skolinspektionen för ansökan om färdighetsprov i
ämnet bild

123
Vad gör man på dansinriktningen?

Vi arbetar med styrka, smidighet, balans och koordination. Eleverna lär sig att utföra olika danssteg och koreografier, både individuellt, i par och i grupp. Arbete med egna koreografier och improvisation ingår i kursplanen, tillsammans med undervisningen i rytmik, dansteori, danshistoria och kroppsmedvetenhet.

123
Har ni någon speciell dansstil?

Som elev på Maestroskolan får du lära dig många olika dansstilar. Allt från grunder i balett och folkdans till hipp hopp och modern. Vi vill ge våra elever en gedigen och bred grund att stå på för att öka deras valmöjligheter i eventuella fortsatta dansstudier. Inom skolans område har vi även tillgång till en dansstudio.

Sök till Maestroskolan

Välkommen till Maestroskolan

Sök till Maestroskolan

När du klickar på ansök här, omdirigeras du till ett ansökningsformulär.

Börja med att fylla i ditt barns personnummer samt vilken årskurs och inriktning ni väljer som förstahandsval. Obs! Val av inriktningen gäller från årskurs 4. Längre ner på blanketten finns möjlighet att skriva in ett andrahandsval. Vi tillämpar färdighetsprov i musik för sökande till musikklasser.

Fyll i om barnet har hemlig adress, om barnet har en förälder med annat modersmål än svenska, barnets nuvarande skola, årskurs och slutligen kontaktinformation om dig själv och eventuell annan vårdnadshavare.

Slutför din ansökan med att klicka på Spara. Eventuellt rödmarkerade fält som dyker upp måste fyllas i och du får trycka Spara igen.

En bekräftelse på din inskickade ansökan kommer automatiskt att skickas till din angivna e-postadress. Då har ansökan även tilldelats ett kö-ID. Observera att detta inte är er köplats, utan endast ett id-nummer i vårt datasystem.

Ansök genom att klicka här.

Aktuellt

Välkommen till ett nytt läsår!

Höstterminen 2016
 • Fritids öppnar måndag 1 augusti
 • Läsåret börjar måndag 22 augusti kl. 9:00
 • Höstlov vecka 44
 • Terminens sista dag torsdag 22 dec
Vårterminen 2017
 • Fritids öppnar måndag 2 jan
 • Vårterminen börjar tisdag 10 jan
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 15
 • Lov 26 maj
 • Lov 5 juni
 • Läsårsavslutning onsdag 14 juni

Kontakta oss

Nedan återfinns en lista över de personer som arbetar på Maestroskolan. Tveka inte att kontakta oss ifall du har några tankar och funderingar som rör skolans verksamhet! Vi svarar så snart vi kan.


Maestroskolan

Alphyddevägen 4, 131 35 NACKA

08-5567810

TELEFON 08-556 788 10
E-MAIL info@maestroskolan.se
KANSLI

Skoladministratör

 

 

Ekonomiadministratör

 

Anette Fahlén

08-556 788 10
anette.fahlen@maestroskolan.se

 

Birgitta Westman

070-091 29 86

birgitta.westman@maestroskolan.se

REKTOR Mai Tanaka

070-091 29 84

mai.tanaka@maestroskolan.se

FRITIDSHEMMET 076-052 03 23
mai.tanaka@maestroskolan.se
ELEVHÄLSA Lotta Rundbom (specialpedagog)

070-091 35 12

lotta.rundbom@maestroskolan.se

Kerstin Kristiansen (sjuksköterska)
070-431 83 76
kerstin.kristiansen@nacka.se

MAESTRO SVINDERSVIK AB Nelli Mikhailova
070-45 451 23
nelli.mikhailova@maestroskolan.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande