OM OSS

Välkommen till Maestroskolan

Maestroskolan är en fristående F-9 grundskola, som verkligen skapar möjligheter för ditt barn. Skolan vänder sig till elever, som önskar att kombinera sin grundskoleutbildning med undervisning inom musik, dans och bild/form. Du finner oss centralt i Nacka, Alphyddan, endast 5 minuters resväg från Slussen. Skolans övergripande profiler syftar till att uppmärksamma de vetenskapliga processerna såväl som de konstnärliga. Genom att arbeta ämnesöverskridande tar vi vara på elevernas kreativitet och nyfikenhet, vilka är gemensamma nämnare för vetenskap och konst.

Tre skolor i en

Välkommen till Maestro Svindersvik - Tre skolor i en!

uf14-1
MAESTROSKOLAN

Maestroskolan, är en fristående F-9 grundskola. Skolan ligger i Alphyddan, Nacka, endast 5 minuters resväg från Slussen. ExperimentSkolan vänder sig till elever som önskar kombinera

av3
MAESTROAKADEMIN

Maestroakademin är en auktoriserad och väletablerad musikskola i Nacka som erbjuder frivillig intrumental- och akademinsångundervisning på olika nivåer och för olika åldrar. Musikskolan vänder sig

Skola-171
LILLA MAESTRO

Maestroskolans förskoleverksamhet ”Lilla Maestro” vänder sig till de som vill ha lite extra krydda av bild, dans och musik. Våra Lilla Maestroprofessionella pedagogers lekfulla metodik

Kontakta oss ifall du har några tankar och funderingar som rör skolans verksamhet! Vi svarar så snart vi kan.

Kontakta oss

Grundskolan

Välkommen till Maestroskolan

Grunden för vår verksamhet är förstås den nationella läroplanen. Den genomsyrar våra arbetsmetoder, vår kunskapssyn och värdegrund. Vi ligger också långt fram, när det gäller att ta till oss nya forskningsrön vad gäller pedagogik och lärande. Till detta lägger vi den kreativa dimensionen i våra musik-, dans- och bildutbildningar, som berikar den övriga undervisningen.

Våra elever arbetar under överinseende av ansvariga lärare, utifrån fastlagda kursplaner och mot tydliga mål. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi ställer krav. Vi har fasta strukturer och lägger stor vikt vid ordning och reda. Inte för att vi är gammaldags, utan för att all modern forskning entydigt visar att struktur i undervisningen betyder väldigt mycket för elevernas resultat.

Hos oss gäller frihet under ansvar. Men självfallet har vi regler och överenskommelser också. Till exempel har vi infört förbud mot mobiltelefoner under hela skoldagen. Inte bara för att de stör undervisningen, utan för att vi upptäckte att stämningen på skolan blir så mycket bättre när eleverna umgås och pratar med varandra på rasterna, istället för att surfa på internet, ringa och sms:a till kompisar utanför skolan.

Fritidshem Maestroskolan

Välkommen till Maestroskolan

Vårt fritidshem är öppet för alla elever från förskoleklassen och upp till sexan. Vi håller till i skolans lokaler och ägnar oss åt många olika aktiviteter. Beroende på vad man är intresserad av, finns olika fritidsklubbar: till exempel schackklubben, teaterklubben och sportklubben. Det finns även möjlighet till läxhjälp för den som vill. Fritidshemsverksamheten bygger på den nationella läroplanen. Utifrån denna har Maestroskolan arbetat fram följande mål:

– Skapa en trygg och harmonisk miljö, där alla blir sedda och hörda.
– Uppmuntra och stimulera fantasi och skapande genom att använda olika uttrycksformer.
– Utveckla social kompetens genom att ge barnen insikter i och förståelse för hur det egna beteendet påverkar andras känslor och tänkande.
– Bidra till en god självkänsla genom att ta fasta på var och ens starka sidor och unika personlighet.
– Stimulera eget ansvarstagande utifrån varje individs ålder och mognadsnivå.

Fritidshemmet kännetecknas av en trygg, glad och positiv miljö, där alla ska känna sig välkomna att delta i de aktiviteter, som fritidshemmet anordnar. Den fria leken, både inne och ute, är också en viktig del av barnens tid på fritidshemmet. Vi är ute varje dag efter mellanmålet.

Pedagogledda aktiviteter är schemalagda på eftermiddagarna. Vi arbetar med olika teman som vi inbjuder barnen att delta i. En del aktiviteter kan vara obligatoriska och en del är frivilliga. Aktiviteter på eftermiddagarna genomsyras av skolans profil.

Öppettider 6:30 – 18:00.

FRÅGOR & SVAR

Välkommen till Maestroskolan

123
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

123
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

123
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

123
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

123
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

123
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Sök till Maestroskolan

Välkommen till Maestroskolan

Sök till Maestroskolan

När du klickar på ansök här, omdirigeras du till ett ansökningsformulär.

Börja med att fylla i ditt barns personnummer samt vilken årskurs och inriktning ni väljer som förstahandsval. Obs! Val av inriktningen gäller från årskurs 4. Längre ner på blanketten finns möjlighet att skriva in ett andrahandsval. Vi tillämpar färdighetsprov i musik för sökande till musikklasser.

Fyll i om barnet har hemlig adress, om barnet har en förälder med annat modersmål än svenska, barnets nuvarande skola, årskurs och slutligen kontaktinformation om dig själv och eventuell annan vårdnadshavare.

Slutför din ansökan med att klicka på Spara. Eventuellt rödmarkerade fält som dyker upp måste fyllas i och du får trycka Spara igen.

En bekräftelse på din inskickade ansökan kommer automatiskt att skickas till din angivna e-postadress. Då har ansökan även tilldelats ett kö-ID. Observera att detta inte är er köplats, utan endast ett id-nummer i vårt datasystem.

Ansök genom att klicka här.

Aktuellt

AktuelltKontakta oss

Nedan återfinns en lista över de personer som arbetar på Maestroskolan. Tveka inte att kontakta oss ifall du har några tankar och funderingar som rör skolans verksamhet! Vi svarar så snart vi kan.


Maestroskolan

Alphyddevägen 4, 131 35 NACKA

08-5567810

Namn Befattning & E-post
Mai Tanaka Tf rektor Maestroskolan
08-55678810
mai.tanaka@maestroskolan.se
Vacant
Galina Ehrngren Tf musikrektor Maestroakademin
070-091 29 83, galina.ehrngren@maestroakademin.se
Birgitta Westman Ekonomi(fakturor, skolpeng, o. dyl.)
070-0912986, birgitta.westman@maestroskolan.se
Nelli Mikhailova Styrelseordförande Maestro Svindersvik AB
070-4545123,  nelli.mikhailova@maestroskolan.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande