Bild- och forminriktningen på Maestroskolan är till för elever som vill jobba med kreativa, konstnärliga yrken. Syftet med bildundervisningen är att höja elevernas visuella medvetandenivå, öka lusten för skapandet och ge eleverna kunskap om konsten och bildens plats i den visuella kultur vi lever i. Att träna upp bildspråket är mycket viktigt, och den utökade undervisningstiden ger bra möjligheter till att lekfullt öva öga och hand. Vår konstateljé bubblar av aktivitet och eleverna når fantastiska resultat på kort tid.

Undervisning
Bild- och forminriktningen omfattar alla delar av ämnet: konst, bildtraditioner och konstnärliga uttryck. Barn utvecklas snabbt och tekniker som akvarell, olja och pastell blandas tidigt med dataprogram som Photoshop. Vi arbetar även med film och filmteknik. Vi lägger stor vikt vid grundläggande övningar så att eleverna får en bra grund att stå på och utvecklas vidare ifrån.

Kursplan
Undervisningen syftar till att ge eleverna kunskap att arbeta utifrånegna idéer men också att hitta förebilder, söka metoder och tekniska lösningar inom konst och bildtraditioner. De får också bearbeta idémässiga, formmässiga och praktiska problem som uppstår i det egna bildarbetet. Vi övar oss också i att använda bilden i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera egna tankar och idéer och debattera olika frågor.

Praktisk tillämpning
På Maestroskolan integreras bilden i övriga ämnen genom ett nära samarbete med ämnes- och klasslärarna. Det berikar bildämnet och ger eleverna möjlighet att hitta sammanhang och röda trådar som löper genom de olika ämnena. Vi använder bildområdets termer och begrepp.

...
...

Välkommen att ringa eller maila och boka en visning inför skolvalet