Engelska

Språkinriktningen vänder sig till elever med stort intresse för det engelska språket och som önskar extra utmaningar i ämnet. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden t.ex politik, utbildning och ekonomi.

Undervisning

Undervisningen baseras på alla aspekter av språket: språkutveckling, ordförråd, syntax, hör- och läsförståelse. Vi fokuserar även på att skriva olika typer av texter så att eleven kan utveckla sin skriftliga förmåga.

Kursplan

Syftet med språkundervisning är att höja elevens kunskaper i det engelska språket, öka lusten att använda språket i vardagliga situationer och att förstärka sin språkliga förmåga. Att kunna flera språk ger fler möjligheter i livet. Eleven kan även förbereda sig för en Cambridgeexamen - en av världens största på nivå FCE (first certificate english).  Cambridge English Qualifications är internationellt gångbara diplom i engelska som många universitet och arbetsgivare utomlands värderar högt.

Praktisk tillämpnig

Vi använder oss av engelsk kurs- och skönlitteratur, tidningsartiklar, film och musik. Under kursen ska eleven kunna utveckla sina kommunikativa förmågor och skapa strategier för att lösa språklig problematik i vardagliga situationer.  Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

...
...

Öppet hus Fsk -åk 3 den 15 januari kl. 9-13. Åk 4-9 den 17 januari kl. 9-15, drop - in på expeditionen kl. 17-20