123
Hur många år har Maestroskolan funnits?

Maestroskolan startades 2001.

123
Hur många elever går det i varje klass?

Vi på Maestroskolan vill gärna ha förhållandevis små klasser: högst 25 elever i varje klass.

123
Finns elevhälsan på skolan?

Ja, elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator. Vid behov samverkar elevhälsan med skolpsykolog och skolans studie- och yrkesvägledare. Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare.

123
Finns elevråd och föräldraråd på skolan?

Maestroskolan har ett elevråd och ett föräldraråd, med representanter från varje klass.

123
Var äter eleverna sin lunch?

Vi har en egen matsal där vi äter i mindre grupper: högst två klasser samtidigt. Maten kommer från vår samarbetspartner Skolmenyn. Mer information hittar du på www.skolmenyn.se

123
Måste man vara intresserad av de estetiska ämnena för att gå på Maestroskolan?

Maestroskolan är en unik skola med betoning på de estetiska ämnena musik, bild och dans. Maestroskolan är öppen för alla! Dock anser vi att ett intresse för våra profiler skall finnas, eftersom alla dessa ämnen är obligatoriska för alla våra elever. Vi har också ett nära samarbete med vår egen musikskola Maestroakademin, vilket gör det lätt för våra elever att lära sig att spela musikinstrument och sjunga på sin fritid.

123
När väljer man profilinriktning?

Inriktning väljer du inför åk 4. Maestroskolan har idag tre profiler: musik, dans och bild. Alla elever musicerar, dansar och uttrycker sig i bild oavsett profilval. Ett profilval betyder att man får mer djupgående undervisning inom just den inriktning man tycker bäst om.

123
Har förskoleklassen och lågstadiet också profilverksamhet?

Ja, på Maestroskolan får alla elever undervisning i musik, dans och bild oavsett årskurs.

123
Vad gör man på musikinriktningen?

Inom musikprofilen sjunger eleverna flera gånger i veckan, lär sig spela olika instrument, fördjupar sig i gehörslära, musikteori och musikhistoria. Musikprofileleverna får träna på att uppträda i olika sammanhang, vilket är ett bra sätt att vänja sig vid att stå inför en publik.

123
Hur söker man till musikinriktningen?

Antagningen till Maestroskolans musikinriktning till åk 4-9 sker genom färdighetsprov i musik. Sedan antas elever i den ordning, som provet utfallit. Alltså, den elev som har högsta poäng, kommer först på listan o.s.v. Därefter upprättas en reservlista.
Efter att vi fått din ansökan kallas du till:
Gruppinformation (ca 15 elever/grupp) – Här går vi igenom de moment, som kommer på provet, och vi sjunger den obligatoriska sången. Du får träffa våra musiklärare, som svarar på dina frågor, så du kan känna dig trygg kring inför ditt individuella prov. Individuellt prov – Här får du välja att sjunga första versen av ”Idas sommarvisa” eller av ”Nu tändas tusen juleljus”, som du även fick sjunga under gruppinformationen. Du ska även sjunga en annan valfri sång. Sedan får du härma olika toner och avstånd (intervaller) mellan toner, klappa rytmer, härma en melodi, och så lyssnar vi på ditt röstomfång.

123
Vad gör man på bildinriktningen?

På lektionerna fördjupar vi oss i olika konstnärliga tekniker – allt från papier-maché till digitalbild – både i grupp och i form av individuella projekt. För att utveckla sitt bildspråk och känslan för formen, ljus och skugga, har alla elever en stående skissläxa varje vecka.

123
Hur söker man till bildinriktningen?

Antagningen till Maestroskolans bildinriktning sker genom en intresseanmälan. Efter att vi fått din ansökan, kommer du att kallas till Möte med vår bildlärare – Här kommer du att berätta om ditt intresse för bild och få svar på dina frågor. Skolan förbereder handlingar till Skolinspektionen för ansökan om färdighetsprov i
ämnet bild

123
Vad gör man på dansinriktningen?

Vi arbetar med styrka, smidighet, balans och koordination. Eleverna lär sig att utföra olika danssteg och koreografier, både individuellt, i par och i grupp. Arbete med egna koreografier och improvisation ingår i kursplanen, tillsammans med undervisningen i rytmik, dansteori, danshistoria och kroppsmedvetenhet.

123
Har ni någon speciell dansstil?

Som elev på Maestroskolan får du lära dig många olika dansstilar. Allt från grunder i balett och folkdans till hipp hopp och modern. Vi vill ge våra elever en gedigen och bred grund att stå på för att öka deras valmöjligheter i eventuella fortsatta dansstudier. Inom skolans område har vi även tillgång till en dansstudio.

...
...