IT-inriktningen vänder sig till elever som är intresserade av digital teknik som omfattar bl.a. internetapplikationer, digital media och matematiska algoritmer. Syftet med IT-undervisningen är att höja elevernas medvetandenivå om den informations- och kommunikationsteknologi som omger oss, samt öka lusten för att skapa egna hemsidor och IT-applikationer som kan främja elevernas lärande i övrigt. Att träna upp IT-kunskaperna är mycket viktigt i dagens informationssamhälle, och den utökade undervisningstiden ger bra möjligheter till att lekfullt öka sina datorkunskaper och nå fantastiska resultat på kort tid.

Undervisning
Programmering omfattar olika delar av IT-ämnet: t.ex. internetapplikationer, digital media och matematiska algoritmer. Eleverna utvecklas snabbt och blir vana vid olika teknologier och plattformar. Vi lägger stor vikt vid grundläggande övningar så att eleverna får en bra grund att stå på och utvecklas vidare ifrån.

Kursplan
Den utökade IT-undervisningen syftar till att ge eleverna kunskap att arbeta utifrån egna idéer främst med internetapplikationer och programspråk. Eleverna lär sig också att söka metoder och tekniska lösningar inom IT på nätet. Vi övar oss också i att arbeta med IT-applikationer i relation till andra ämnen, främst matematik och naturorienterande ämnen.   

Praktisk tillämpning
På Maestroskolan integreras IT-undervisningen i övriga relaterade ämnen genom ett nära samarbete med ämnes- och klasslärarna. Det ger eleverna möjlighet att hitta sammanhang och röda trådar som löper genom de olika ämnena. Vi använder informationsteknologins termer och begrepp.

 

 

 

 

...
...

Välkommen att ringa eller maila och boka en visning inför skolvalet