Grundskolan

Välkommen till Maestroskolan!

Vi värderar utbildningen högt, den är viktig. Vi vill att eleverna når goda resultat.

Grunden för vår verksamhet är förstås den nationella läroplanen. Den genomsyrar våra arbetsmetoder, vår kunskapssyn och värdegrund. Vi ligger också långt fram, när det gäller att ta till oss nya forskningsrön och beprövad erfarenhet vad gäller pedagogik och lärande.

Våra elever arbetar under överinseende av professionella lärare, utifrån fastlagda kursplaner och mot tydliga mål. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi ställer krav. Studiero är en viktig komponent i varför vi lyckas. Vi har fasta strukturer och lägger stor vikt vid ordning och reda. Inte för att vi är gammaldags, utan för att all modern forskning entydigt visar att struktur i undervisningen betyder väldigt mycket för elevernas resultat.

Vi föds inte med några kunskaper utan de är resultat av träning. Våra elever tränas till bättre resultat. Skolans inriktningar och aktiviteter inom konstnärliga och vetenskapliga området skapar utmaningar och vilja för våra elever att bli bättre i sina studier.

Hos oss gäller frihet under ansvar. Men självfallet har vi regler och överenskommelser också. Till exempel har vi infört förbud mot mobiltelefoner under hela skoldagen. Inte bara för att de stör undervisningen, utan för att vi upptäckte att stämningen på skolan blir så mycket bättre när eleverna umgås och pratar med varandra på rasterna, istället för att surfa på internet, ringa och sms:a till kompisar utanför skolan.

INRIKTNINGAR

Fritidshem

Vårt fritidshem är öppet för alla elever från förskoleklassen och upp till sexan. Vi håller till i skolans lokaler och ägnar oss åt många olika aktiviteter. Beroende på vad man är intresserad av, finns olika fritidsklubbar: till exempel schackklubben, teaterklubben och sportklubben. Det finns även möjlighet till läxhjälp för den som vill. Fritidshemsverksamheten bygger på den nationella läroplanen. Utifrån denna har Maestroskolan arbetat fram följande mål:

– Skapa en trygg och harmonisk miljö, där alla blir sedda och hörda.
– Uppmuntra och stimulera fantasi och skapande genom att använda olika uttrycksformer.
– Utveckla social kompetens genom att ge barnen insikter i och förståelse för hur det egna beteendet påverkar andras känslor och tänkande.
– Bidra till en god självkänsla genom att ta fasta på var och ens starka sidor och unika personlighet.
– Stimulera eget ansvarstagande utifrån varje individs ålder och mognadsnivå.

Fritidshemmet kännetecknas av en trygg, glad och positiv miljö, där alla ska känna sig välkomna att delta i de aktiviteter, som fritidshemmet anordnar. Den fria leken, både inne och ute, är också en viktig del av barnens tid på fritidshemmet. Vi är ute varje dag efter mellanmålet.

Pedagogledda aktiviteter är schemalagda på eftermiddagarna. Vi arbetar med olika teman som vi inbjuder barnen att delta i. En del aktiviteter kan vara obligatoriska och en del är frivilliga. Aktiviteter på eftermiddagarna genomsyras av skolans profil.

Öppettider 6:30 – 18:00.


...
...

Välkommen att ringa eller maila och boka en visning inför skolvalet