Undervisning

Matematikprofilvänder sig till alla elever som vill bredda och fördjupa sina mattekunskaper. Du kommer att få utveckla ditt logiska tänkande och din förmåga till problemlösning. Väljer du matematikprofil kommer du att få mer tid än andra elever i ämnet och målet är att du ska tycka matematik är roligt och att du ska nå så långt som det är möjligt i ämnet efter din förmåga.

Kursplan

Väljer du profil Matematik innebär det att du har fler lektioner i matematik per vecka än övriga elever. Du får jobba på flera olika sätt med matematiken och med mer fördjupande uppgifter inom olika arbetsområden

Praktisk tillämpning

Du får större möjligheter att få god allmänbildning inom ämnet och ett försprång inför fortsatta studier. Du får ett bättre förståelse för kopplingen mellan matematiken och andra ämnen speciellt IT och naturvetenskapliga ämnen

...
...

Öppet hus Fsk -åk 3 den 15 januari kl. 9-13. Åk 4-9 den 17 januari kl. 9-15, drop - in på expeditionen kl. 17-20