Musikinriktningen vänder sig till elever som är intresserade av musik och som tycker om att uppträda. Eleverna får bekanta sig med allt från klassisk och folkmusik till musikal och pop. Syftet med musikundervisningen är att uppmuntra elevernas musicerande, ge dem redskap att kunna uttrycka sig via sång och instrumental musik samt vidareutveckla sina musikaliska färdigheter.

Undervisning
I vår undervisning uppmuntrar vi musicerandet och inspirerar till lärande genom att ge eleverna möjlighet att få sjunga och spela i olika genrer, både i små och stora grupper och även som solist vid någon av våra konserter. Eleverna får lära sig att spela olika instrument samt lära sig musikteori och musikhistoria. Vi sjunger också mycket i kör, och vid våra konserter är alla våra klasser representerade. I vår inspelningsstudio kan eleverna spela in sin egen musik eller sjunga in sånger, som vi arbetar med på lektionerna.

Kursplan
Undervisningen inom vår musikinriktning fördjupar nationella kursplanen i musik genom fördjupning i körsång och musikteoretiska ämnen. IT och digitala verktyg har en viktig plats i undervisningen. En viktig del av musikutövandet, och en stor källa till glädje, är att sjunga och spela tillsammans. Därför musicerar vi mycket ihop i körer och samarbetar med vår auktoriserade musikskola Maestroakademin.

Praktisk tillämpning
Våra musikelever uppträder mycket på skolan i olika sammanhang. Det är ett bra sätt att vänja sig vid att stå inför en publik. Men de uppträder också utanför skolan, på en rad scener runtom Stockholm, bl.a. Musikaliska, Skansen, Dieselverkstaden, Eric Ericsonhallen, Nacka aula m.m.
Vi samarbetar även med andra skolor och institutioner och deltar aktivt i olika musikprojekt, både i Sverige och utomlands.

...
...

Välkommen att ringa eller maila och boka en visning inför skolvalet