Sök till Maestroskolan

När du klickar på ansök här, omdirigeras du till ett ansökningsformulär. 

Börja med att fylla i ditt barns personnummer samt vilken årskurs och inriktning ni väljer som förstahandsval. Obs! Val av inriktningen gäller från årskurs 4. Längre ner på blanketten finns möjlighet att skriva in ett andrahandsval. Vi tillämpar färdighetsprov i musik för sökande till musikklasser. 

Fyll i om barnet har hemlig adress, om barnet har en förälder med annat modersmål än svenska, barnets nuvarande skola, årskurs och slutligen kontaktinformation om dig själv och eventuell annan vårdnadshavare. 

Slutför din ansökan med att klicka på Spara. Eventuellt rödmarkerade fält som dyker upp måste fyllas i och du får trycka Spara igen. 

En bekräftelse på din inskickade ansökan kommer automatiskt att skickas till din angivna e-postadress. Då har ansökan även tilldelats ett kö-ID. Observera att detta inte är er köplats, utan endast ett id-nummer i vårt datasystem. 

Ansök genom att klicka här.

...
...